Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu
Wyb. Pasteura 1, 50-367 Wrocław


sekretariat Rektora
tel. 71 784-10-01
tel. 71 784-10-96
fax 784-01-09
R@umed.wroc.pl

sekretariat Prorektora
ds. Nauki

tel. 71 784-10-11
tel. 71 784-10-12
tel. 71 784-16-87
fax 784-10-13
RN@umed.wroc.pl

sekretariat Prorektora
ds. Rozwoju Uczelni

tel. 71 784-16-65
fax 71 784-10-13
RU@umed.wroc.pl


sekretariat Prorektora
ds. Dydaktyki

tel. 71 784-10-08
tel. 71 784-10-09
fax 71 784-00-04
RD@umed.wroc.pl

sekretariat Prorektora
ds. Klinicznych

tel. 71 784-10-05
tel. 71 784-10-06
fax 71 784-00-04
RK@umed.wroc.pl


Dziekanaty

Wydział Lekarski
ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5
tel. 71 784-11-62, 784-11-66
fax 71 784-11-67
DL@umed.wroc.pl

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
ul. Krakowska 26
tel. 71 784-03-56 do 60
fax 71 784-01-18
DS@umed.wroc.pl

Wydział Lekarski
Kształcenia Podyplomowego

ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5
tel. 71 784-11-55, 784-16-77
fax 71 784-10-01
DK@umed.wroc.pl

Wydział Farmaceutyczny
Oddziałem Analityki Medycznej

ul. Borowska 211
tel. 71 784-02-01,71 784-02-02
fax 71 784-02-00
DF@umed.wroc.pl

Wydział Nauk o Zdrowiu
ul. K. Bartla 5
tel. 71 784-1805, 71 341-95-33
fax 71 343-20-86
DZ@umed.wroc.pl