Informacje udostępnia się na wniosek
Archiwum Zakładowe
ul. Parkowa 11
51-616 Wrocław
e-mail:beata.opala-dabrowska@umed.wroc.pl
tel.: 71 371 85 56