Redakcja biuletynu

Dział Organizacyjno-Prawny
ul. Marcinkowskiego 2-6, pok. 1A 112
Magdalena Krystyniak
tel. 71 784-10-56
faks: 71-784-00-23
e-mail: bip@umed.wroc.pl