Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
- wprowadzony zarządzeniem nr 66/XV R/2015 Rektora UMW z dnia 30 września 2015 r.

Tekst obowiązujący (ujednolicony) regulaminu - z naniesionymi zmianami:
Regulamin
Załącznik nr 1 – schemat struktury organizacyjnej UMW
Załącznik nr 2 – schemat struktury organizacyjnej jednostek wydziałowych UMW


Tekst pierwotny regulaminu:
Regulamin
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Zmiany wprowadzono następującymi aktami normatywnymi:
- zarządzeniem nr 5/XV R/2016 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 6/XV R/2016 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 10/XV R/2016 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 11/XV R/2016 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 12/XV R/2016 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 13/XV R/2016 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 14/XV R/2016 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 15/XV R/2016 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 16/XV R/2016 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 17/XV R/2016 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 18/XV R/2016 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 40/XV R/2016 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 41/XV R/2016 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 42/XV R/2016 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 48/XV R/2016 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 68/XV R/2016 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 115/XV R/2016 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 5/XV R/2017 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 14/XV R/2017 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 19/XV R/2017 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 20/XV R/2017 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 23/XV R/2017 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 26/XV R/2017 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 27/XV R/2017 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 28/XV R/2017 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 34/XV R/2017 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 42/XV R/2017 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 45/XV R/2017 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 47/XV R/2017 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 48/XV R/2017 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 50/XV R/2017 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 58/XV R/2017 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 67/XV R/2017 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 74/XV R/2017 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 75/XV R/2017 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 76/XV R/2017 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 77/XV R/2017 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 100/XV R/2017 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 108/XV R/2017 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 110/XV R/2017 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 115/XV R/2017 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 126/XV R/2017 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 17/XV R/2018 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 21/XV R/2018 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 27/XV R/2018 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 28/XV R/2018 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 29/XV R/2018 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 33/XV R/2018 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 35/XV R/2018 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 40/XV R/2018 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 46/XV R/2018 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 52/XV R/2018 - tekst do pobrania
- zarządzeniem nr 57/XV R/2018 - tekst do pobrania