Regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 - wprowadzony uchwałą nr 1522 Senatu UMW z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Tekst obowiązujący Regulaminu studiów (z naniesionymi zmianami)

Wzory wniosków i decyzji, o których mowa w Regulaminie studiów (wprowadzone zarządzeniem nr 51/XV R/2015 Rektora UMW z dnia 15 lipca 2015 r.):
Załącznik nr 1 - wniosek - Indywidualny Tok Studiów
Załącznik nr 2 - wniosek - Indywidualny Rozkład Zajęć
Załącznik nr 3 - wniosek - wpis warunkowy
Załącznik nr 3a - decyzja dziekana - wpis warunkowy
Załącznik nr 3b - decyzja rektora - wpis warunkowy
Załącznik nr 4 - wniosek - powtarzanie semestru/roku
Załącznik nr 4a - decyzja dziekana - zgoda na powtarzanie semestru/roku
Załącznik nr 4b - decyzja dziekana - brak zgody na powtarzanie semestru/roku
Załącznik nr 4c - decyzja rektora - powtarzanie semestru/roku
Załącznik nr 5 - wniosek o urlop
Załącznik nr 5a - decyzja dziekana - udzielenie urlopu
Załącznik nr 5b - decyzja rektora - udzielenie urlopu
Załącznik nr 6 - wniosek - realizacja części planu studiów w innej uczelni
Załącznik nr 6a - decyzja dziekana - realizacja części planu studiów w innej uczelni
Załącznik nr 6b - decyzja rektora - realizacja części planu studiów w innej uczelni
Załącznik nr 7 - wniosek - przeniesienie z innej uczelni
Załącznik nr 7a - decyzja dziekana - przeniesienie z innej uczelni
Załącznik nr 7b - decyzja rektora - przeniesienie z innej uczelni
Załącznik nr 8- wniosek - zmiana kierunku studiów
Załącznik nr 8a - decyzja dziekana - zmiana kierunku studiów
Załącznik nr 8b - decyzja rektora - zmiana kierunku studiów
Załącznik nr 9 - decyzja dziekana - skreślenie z listy studentów
Załącznik nr 9a - decyzja rektora - skreślenie z listy studentów
Załącznik nr 10 - zawiadomienie - wszczęcie postępowania - skreślenie z listy studentów
Załącznik nr 11 - wniosek - wznowienie studiów
Załącznik nr 11a - decyzja dziekana - zgoda na wznowienie studiów
Załącznik nr 11b - decyzja dziekana - brak zgody na wznowienie studiów
Załącznik nr 11c - decyzja rektora - wznowienie studiów


Tekst pierwotny Regulaminu studiów:
- uchwała nr 1522 Senatu UMW z dnia 29 kwietnia 2015 r.
- załącznik do uchwały - Regulamin studiów

Zmiany do Regulaminu studiów:
- uchwała nr 1636 Senatu UMW z dnia 27 kwietnia 2016 r.

UWAGA:
od roku akademickiego 2017/2018 obowiązuje nowy Regulamin studiów wprowadzony uchwałą nr 1755 Senatu UMW z dnia 29 marca 2017 r.:
- uchwała nr 1755 Senatu UMW z dnia 29 marca 2017 r.
- załącznik do uchwały - Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018