Uchwały Senatu
Zarządzenia Rektora
Polecenia służbowe Rektora
Zarządzenia Kanclerza
Polecenia służbowe Kanclerza
UmowyInformacje udostępnia się na wniosek

Dział Organizacyjno-Prawny
ul. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław
tel.: 71 784 10 73, 784 00 23, 784 15 54, faks: 71 784 11 24
e-mail:bip@umed.wroc.pl