Statut Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wprowadzono uchwałą nr 1193 Senatu UMW z dnia 17 września 2012 r.

Tekst obowiązujący (ujednolicony) statutu - z naniesionymi zmianami:
Statut
Załącznik nr 1 - Wizerunek godła
Załącznik nr 2 - Tekst literacki i muzyczny hymnu
Załącznik nr 3 - Wykaz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Załącznik nr 4 - Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego
Załącznik nr 5 - Karta do głosowania wyrażająca stanowisko członka organu kolegialnego
Załącznik nr 6 - Karta do głosowania dla celów wyboru kandydata
Załącznik nr 7 - Zasady zwoływania posiedzeń i pracy organów kolegialnych UMW
Załącznik nr 8 - Regulamin postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich
Załącznik nr 9 - Regulamin przyznawania nagród
Załącznik nr 10 - Regulamin przyznawania stypendium
Załącznik nr 11 - Regulamin wyborów


Tekst pierwotny statutu:
Statut

Zmiany wprowadzono następującymi aktami normatywnymi:
- uchwałą nr 1270/2013
- uchwałą nr 1298/2013
- zarządzeniem nr 49/XV R/2013 Rektora UMW w sprawie zmiany „Wykazu jednostek organizacyjnych” (załącznik nr 3 do statutu UMW)

- uchwałą nr 1324/2013 w sprawie wprowadzenia zmian oraz ogłoszenia tekstu jednolitego statutu UMW
- zarządzeniem nr 21/XV R/2014 Rektora UMW w sprawie zmiany „Wykazu jednostek organizacyjnych” (załącznik nr 3 do statutu UMW)
- zarządzeniem nr 37/XV R/2014 Rektora UMW w sprawie zmiany „Wykazu jednostek organizacyjnych”
- zarządzeniem nr 24/XV R/2015 Rektora UMW w sprawie zmiany „Wykazu jednostek organizacyjnych”
- uchwałą 1530/2015 Senatu UMW w sprawie zmiany załącznika nr 9 do Statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – Regulaminu przyznawania nagród w UMW
- uchwałą 1541/2015 Senatu UMW w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
- uchwałą 1549/2015 Senatu UMW w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
- uchwałą 1579/2015 Senatu UMW w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
- uchwałą 1585/2015 Senatu UMW w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
- uchwałą 1592/2015 Senatu UMW w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyborów, kalendarza wyborczego oraz podziału mandatów na kadencję 2016-2020
- uchwałą 1751/2017 Senatu UMW w sprawie zmian w statucie UMW
- uchwałą 1761/2017 Senatu UMW w sprawie zmian w statucie UMW
- zarządzeniem nr 42/XV R/2017 Rektora UMW - zmiana „Wykazu jednostek organizacyjnych”
- zarządzeniem nr 45/XV R/2017 Rektora UMW - zmiana „Wykazu jednostek organizacyjnych”

- uchwałą nr 1774/2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu UMW
- zarządzeniem nr 47/XV R/2017 Rektora UMW - zmiana „Wykazu jednostek organizacyjnych” (załącznik nr 3 do statutu UMW)
- zarządzeniem nr 48/XV R/2017 Rektora UMW - zmiana „Wykazu jednostek organizacyjnych”
- zarządzeniem nr 49/XV R/2017 Rektora UMW - zmiana „Wykazu jednostek organizacyjnych”
- zarządzeniem nr 50/XV R/2017 Rektora UMW - zmiana „Wykazu jednostek organizacyjnych”
- zarządzeniem nr 58/XV R/2017 Rektora UMW - zmiana „Wykazu jednostek organizacyjnych”
- zarządzeniem nr 59/XV R/2017 Rektora UMW - zmiana „Wykazu jednostek organizacyjnych”
- zarządzeniem nr 67/XV R/2017 Rektora UMW - zmiana „Wykazu jednostek organizacyjnych”
- zarządzeniem nr 74/XV R/2017 Rektora UMW - zmiana „Wykazu jednostek organizacyjnych”
zarządzeniem nr 75/XV R/2017 Rektora UMW - zmiana „Wykazu jednostek organizacyjnych”
zarządzeniem nr 76/XV R/2017 Rektora UMW - zmiana „Wykazu jednostek organizacyjnych”
zarządzeniem nr 77/XV R/2017 Rektora UMW - zmiana „Wykazu jednostek organizacyjnych”
zarządzeniem nr 99/XV R/2017 Rektora UMW - zmiana „Wykazu jednostek organizacyjnych”
zarządzeniem nr 100/XV R/2017 Rektora UMW - zmiana „Wykazu jednostek organizacyjnych”
zarządzeniem nr 108/XV R/2017 Rektora UMW - zmiana „Wykazu jednostek organizacyjnych”
zarządzeniem nr 127/XV R/2017 Rektora UMW - zmiana „Wykazu jednostek organizacyjnych”
zarządzeniem nr 1/XV R/2018 Rektora UMW - zmiana „Wykazu jednostek organizacyjnych”
zarządzeniem nr 2/XV R/2018 Rektora UMW - zmiana „Wykazu jednostek organizacyjnych”
zarządzeniem nr 4/XV R/2018 Rektora UMW - zmiana „Wykazu jednostek organizacyjnych”
zarządzeniem nr 17/XV R/2018 Rektora UMW - zmiana „Wykazu jednostek organizacyjnych”
uchwałą nr 1852/2018 Senatu UMW w sprawie zmian w statucie UMW
zarządzeniem nr 21/XV R/2018 Rektora UMW - zmiana "Wykazu jednostek organizacyjnych"
zarządzeniem nr 27/XV R/2018 Rektora UMW - zmiana "Wykazu jednostek organizacyjnych"
zarządzeniem nr 28/XV R/2018 Rektora UMW - zmiana "Wykazu jednostek organizacyjnych"
zarządzeniem nr 29/XV R/2018 Rektora UMW - zmiana "Wykazu jednostek organizacyjnych"
zarządzeniem nr 35/XV R/2018 Rektora UMW - zmiana "Wykazu jednostek organizacyjnych"
uchwałą nr 1856/2018 Senatu UMW w sprawie zmian w statucie UMW
zarządzeniem nr 57/XV R/2018 Rektora UMW - zmiana "Wykazu jednostek organizacyjnych"