Rektor

Prof. dr hab. Marek Ziętek


Prorektorzy

Prorektor ds. Nauki
Prof. dr hab. Piotr Ponikowski

Prorektor ds. Rozwoju Uczelni
Prof. dr hab. Jacek Szepietowski

Prorektor ds. Dydaktyki
prof. dr hab. Piotr Dzięgiel

Prorektor ds. Klinicznych
Prof. dr hab. Romuald Zdrojowy


Dziekani

Wydział Lekarski

Dziekan – prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska

Prodziekan ds. Nauki – prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów,

Prodziekan ds. Studentów – dr hab. Paweł Domosławski,

Prodziekan ds. Studiów w języku angielskim – prof. dr hab. Andrzej Hendrich

Prodziekan ds. Socjalnych – dr hab. Irena Kustrzeba-Wójcicka

 

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Dziekan – dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko, prof. nadzw.

Prodziekan ds. Naukowych – dr hab. Oktawia Mazanowska

Prodziekan ds. Studenckich - dr n. med. Jan Nienartowicz

Prodziekan ds. Studiów w języku angielskim - dr hab. Joanna Antoszewska-Smith, prof. nadzw.

 

Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Dziekan – prof. dr hab. Joanna Rymaszewska

Prodziekan ds. Naukowych – prof. dr hab. Magdalena Krajewska

Prodziekan ds. Dydaktyki – prof. dr hab. Tomasz Wróbel

Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału – dr hab. Katarzyna Zatońska

 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

Dziekan – prof. dr hab. Halina Grajeta

Prodziekan ds. Oddziału Analityki Medycznej – prof. dr hab. Halina Milnerowicz

Prodziekan ds. Nauki – dr hab. Izabela Fecka

Prodziekan ds. Studentów – dr hab. Bożena Karolewicz

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Dziekan – dr hab. Joanna Rosińczuk, prof. nadzw.

Prodziekan ds. Naukowych – dr hab. Tomasz Szydełko

Prodziekan ds. Studentów – dr Piotr Karniej

Prodziekan ds. Rozwoju – prof. dr hab. Dariusz JanczakWładze administracyjne

Kanclerz – mgr Justyna Wojtuń

Zastępca Kanclerza – Kwestor – mgr Elżbieta Urban

Zastępca Kanclerza ds. Zarządzania Administracją – mgr Iwona Janus

Zastępca Kanclerza ds. Logistyki – mgr Jacek Czajka